Per acord de la Junta Directiva del Rugby Club Sitges, es convoca a tots els socis a l’Assemblea General Ordinària que tindrà lloc el divendres dia 21 de Octubre de 2016 a les 20:00 hores en primera convocatòria i a les 20:30 en segona, a les instal·lacions de la policia municipal carrer Samuel Barrachina s/n  (Sitges)).

Aquest dissabete es mal dia ja que ni sénior masculí ni sénior femeni (la majoria de socis majors de edad) poden assistir per tenir partit

ORDRE DEL DIA

1.- Presentació i aprovació, si s’escau, de la memòria d’ activitats corresponent a la temporada 2015-2016.

2.- Tancament i liquidació del pressupost corresponent a la temporada 2015-2016.

3.- Presentació i aprovació, si s’escau, del pressupost corresponent a la temporada 2016-2017.

4.- Torn obert de paraula.

************************
Josep Cabré Fernàndez

President Rugby Club Sitges